LOKET

Een antwoord op al uw vragen

Projecten die niet onder KOOKMET of KETMET vallen, projecten die een antwoord geven op vragen of voorstellen van buitenaf, worden via LOKET behandeld. Aan ons LOKET zoeken we samen met de aanvrager een plek in ons verhaal voor nieuwe ideeën.

LOKET heeft geen vaste stek, maar is overal waar wij zijn, waar mensen ons kunnen aanspreken: aan de tafels, banken en mobiele keukens van KOOKMET, op en rond onze BARATTOIR tijdens KETMET, op overlegmomenten, tijdens intervisies, bijeenkomsten, recepties,... en 24/24 via info@cultureghem.be.