FOOTFOOD FESTIVAL

Het FOOTFOOD FESTIVAL draait helemaal rond het thema ontmoeting. Enerzijds tussen 35 voetbalteams van dak- en thuislozen vanuit heel België, anderzijds met 15 teams uit de brede samenleving. Deze ontmoeting gebeurt op twee zeer toegankelijke terreinen: op een voetbalveld en in een keuken. Partner van de homeless cup werkt met het middel van voetbal om kwetsbare mensen te bereiken en te betrekken. Mensen doen aansluiten bij de samenleving start bij hen doen behoren tot een kleine, positief ingestelde groep, in hun geval een voetbalteam. Spelplezier, uitdagingen en sociale contacten horen hier bij. Niet alleen de spelers, maar ook supporters zijn van harte welkom. Binnen dit totaalfeest zijn wij blij een volgende stap te kunnen nemen door een nauwe samenwerking aan te gaan met Belgian Homeless Cup. Ook bij hen staat ontmoeting centraal. Waar zij het voetbalterrein en sport gebruiken, is onze insteek voedsel en koken. We combineren dit met het innovatief gebruik van de site voor sport en sociale activiteiten. Kort samengevat willen wij samen bruggen slaan tussen mensen. En wat is daarvoor beter geschikt dan voetbal en eten?
Meer informatie vind je in ons presentatiedossier!
Persdossier hier.